Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats extraescolars representen per a l'alumnat un complement imprescindible al seu procés d'aprenentatge i desenvolupament personal.

Podran ser organitzades pel Centre, pels Departaments Didàctics, pel professorat, a títol personal, i per l'alumnat. En este últim cas haurà de comptar amb el reforç d'un professor o professora del Centre que actuarà com un supervisor de la mencionada activitat.

Les activitats extraescolars també podran ser organitzades per altres sectors socials, sempre que compten amb el beneplàcit del Consell Escolar. La coordinació general d'estes activitats correspon a la Comissió d'Activitats Extraescolars, presidida pel vicedirector del Centre.

En la galeria de fotos n'hi ha una bona quantitat de fotos corresponents a diverses activitats extraescolars realitzades durant els darrers cursos.

Clique ací per accedir directament a la part de la galeria dedicada a les activitats extraescolars.