Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 19/10/2019

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

eleccions

Eleccions al Consell Escolar
2019

El dijous 21 de novembre de 2019 se celebraran Eleccions al Consell Escolar del Centre, segons resolució de 23 de setembre de 2019 publicada en el DOGV del 1 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Té entre altres les següents funcions:

A partir del dia 15 d’octubre va quedar exposat al tauler d’administració del centre el CENS ELECTORAL, cal que comproveu la vostra inscripció i que també verifiqueu les dades (Nom i Cognoms, DNI).

Conscients de la importància que té aquest òrgan volem animar-vos a que presenteu la vostra CANDIDATURA. Sols heu d’omplir l’imprés que us facilitaran a la Secretaria o als següents enllaços:

 

Candidatura Alumnat Candidatura Pares/Mares Candidatura Professorat

, i presentar-lo fins el 4 de novembre al Centre o per email (46020406@gva.es).

El dia 5 de novembre publicarem les llistes provisionals de candidatures.

 

Les eleccions al sector de pares i mares d’alumnes es realitzaran el dijous 21 de novembre en horari de 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores a la biblioteca del centre.

En cas de no poder assistir en l’horari establert, pot exercir el seu dret a vot per correu. Les paperetes estaran disponibles a la secretaria del centre el dia 12 de novembre.

 

CALENDARI D'ACTUACIONS:

- Termini d'admissió de candidatures dels diferents sectors: 4 de novembre de 2019.

- Publicació de la llista provisional de candidats: el 5 de novembre de 2019.

- Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: el 7 de novembre de 2019.

- Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: el 11 de novembre de 2019.

- ELECCIONS: el 21 de novembre de 2019.

- Proclamació dels candidats electes: fins el 29 de novembre de 2019.