Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Mediació a l'IES Carles Salvador

LA MEDIACIÓ A L'INSTITUT, QUÈ ÉS?

QUIN ÉS EL PROCÉS?

LA MEDIACIÓ A L'IES CARLES SALVADOR

El professorat de l'IES Carles Salvador d'Aldaia realitzà en el curs 2000-2001 un curs sobre “La prevenció i resolució de conflictes en l'aula” a què assistixen la majoria dels membres del claustre i la valoració de la qual és molt positiva. Algunes de les coses apreses allí es posen en pràctica immediatament per a millorar el clima de convivència i treball del centre.

Al llarg del curs 2005-2006 un grup de vint-i-dos professors de l'institut participa en un curs de Formació de Mediadors dins del Programa de Formació en Centres Docents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

En el segon trimestre es crega l'Equip de Mediació del Professorat amb sis persones que comencen a mediar en diferents conflictes de convivència. Poc després s'inicia la fase de formació de l'Equip de Mediació de l'Alumnat, compost per nou persones, durant la segona part del curs escolar. Tots els estudiants del centre reben informació sobre el procés i tenen l'oportunitat d'incorporar-se al grup. Abans de funcionar de manera totalment autònoma, amb un professor coordinador, els seus membres assistixen com a observadors a diferents mediacions realitzades per l'Equip del Professorat. La fase efectiva d'actuació de l'Equip de Mediació de l'Alumnat comença en el curs 2006-2007.