Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 04/10/2019

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Mediació a l'IES Carles Salvador

LA MEDIACIÓ AL SERVEI DE TOTES I TOTS

Al començament de curs encetem el Servei de Mediació al nostre IES.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?
La mediació es una forma de resoldre problemes, conflictes i/o enfrontaments.

CÓM ÉS UNA MEDIACIÓ?

És voluntaria i confidencial. A través d'aquest procés, se posa en contacte dos o mes persones que hagen tingut un conflicte i dos mediadors i/o mediadores fan d'intermediaris perque es comuniquen i troben una solució.
En la mediació no hi ha un que guanya i altre que perd, totes les persones implicades ixen beneficiades.

QUÈ CONFLICTES O PROBLEMES PODEN ANAR A MEDIACIÓ?

Els més comuns són:
Rumors, insults, malnoms molestos, queixes, malentesos,... etc.
Disputes, enfrontaments, baralles,... etc.
Amistats que s'han enfadat.
Amenaces, persona que t'agobia, te molesta o t'incordia.
Situacions injustes o que te desagraden.

QUINS AVANTATGES TE LA MEDIACIÓ?
• T'ensenyarà a dialogar en lloc d'enfrontar-te amb companys/es, amics/gues, professors, pares, etc.
• T' ajudarà a enfrontar els teus problemes i preocupacions.
• Te farà recuperar l'amistad perduda amb amics i amigues.
• Te donarà idees per solucionar els teus problemes.
• Podràs plantejar-te un conflicte des d'altre punt de vista.

QUI POT ACCEDIR A LA MEDIACIÓ?

Qualsevol membre de la Comunidad Escolar

QUI FORMA L'EQUIP DE MEDIACIÓ?

Alumnat, professorat, mares i pares que estan interessats i han rebut formació per poder madiar en els conflictes coordinats pel Departament d'Orientació.

L'equip de Mediació te una formació inicial i una formació continua i permanent, pel que està obert a qualsevol membre de la comunitat educativa que vulga participar: professorat, famílies i alumnat.

COM PUC SOL·LICITAR LA MEDIACIÓ?

 1º. - De paraula:

-Sol·licitud al tutor/a que la transmetrà a l'equip de mediació.
-Sol·licitud a l'Orientador del centre.
-Sol·licitud directa a qualsevol membre que conegues de l'equip de mediació.

 2º.- Per escrit:

Emplenant l'imprés corresponent que se facilitarà en les tutoríes i deixant-lo en la Bústia de Suggerències.

RECORDA: PARLANT I RESPECTANT, CONVIVIM EN ARMONIA.

SI TENS UN PROBLEMA, NO HO DUBTES,
CONTA AMB NOSALTRES!

FUTLLET INFORMATIU

 

Enllaços d'interés:

https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI

https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo

https://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwzYidw