Carles Salvador
Selección de idioma inicial
Selección de idioma

Última actualización: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Projectes Europeus de l'I.E.S. Carles Salvador

Alguns dels valores de l'IES Carles Salvador són: el plurilingüisme, la innovació i la cooperació. La realització de diferents projectes i actividats amb centres educatius d'altres països ens permet divulgar i promocionar aquestos valors.

En aquest sentit es realitzen des de fa uns anys diversos tipus de projectes:

Per ampliar la informació sobre cadascun d'ells faça clic als iconos corresponents.

 

Proyectos Internacionales

Centro Solidario