Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 24/06/2019

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Informació banc de llibres curs 2019/20

INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES

L'alumnat participant en el programa del banc de llibres durant el curs 2018-2019 no haurà de presentar cap sol·licitud per a a ser participant en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté.


Cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016:
"El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat", si no es compleix se marcarà NO en el mòdul RECOLLIBRES,  en l'apartat – Reuneix les condicions per a participar en el banc de llibres? 

ALUMNAT PARTICIPANT PER PRIMERA VEGADA

Per a participar per primera vegada, s'haurà de sol·licitar, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que es troba en https://sede.gva.es, i fer el lliurament a la fi del curs del LOT COMPLET  de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019.

El termini per a sol·licitar participar és fins el 24 de juliol de 2019.

Posteriorment, hauran de seguir el mateix procediment que es detalla al punt de lliurament de llibres.

LLIURAMENT DE LLIBRES

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres en el curs 2018-2019 haurà de lliurar els llibres a la Biblioteca del centre. L'alumnat entregarà degudament emplenat el formulari o document de lliurament de llibres de text i material curricular que pot descarregar a l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db8242d5-b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7

El lliurament de llibres de text per part de les famílies es farà els dies 18, 19 , 20 i 21 de juny per als alumnes amb tot aprovat. Per als alumnes amb assignatures pendents es farà els dies 2, 3 i 4 de juliol.

L’alumnat que aprove totes les assignatures en la convocatòria ordinària de juny:

- Dimarts, 18 de juny: de 8:00 a 10:35 hores.
- Dimecres, 19 de juny: de 8:30 a 11:00 hores i 11.30 a 13:30 hores
- Dijous, 20 de juny: de 8:00 a 10:30 hores
- Divendres, 21 de juny: de 8:30 a 11:00

L’alumnat que ha de presentar-se  en  la convocatòria extraordinària de juliol:

- Dimarts , 2 de juliol
- Dimecres, 3 de juliol
- Dijous, 4 de juliol

El procés de comprovació i validació per part del centre es farà mitjançant el programa RECOLLIBRES.

 

enllaç al document